Caută     
    ŞTIRI       CANAL TV       ANUNŢURI       HARTA       CONTACT
 Stiri - National
Premierul Viorica Dăncilă, vine în județul Vaslui
Primul Ministru al României, Viorica Dăncilă, va face astăzi o vizită de lucru în județul Vaslui. Una din destinațiile vizitei va fi Spitalul Județean de Urgență Vaslui, unde, alături de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, delagația oficială va vizita noile clădiri ale unității de sănătate. În cadrul vizitei, Viorica Dăncilă va avea discuții cu reprezentanții Spitalului Județean de Urgență, dar și cu conducerea Consiliului Județean Vaslui și a Primăriei Vaslui.

Întrebat ce subiecte va aborda în discuțiile cu Viorica Dăncilă, primarul Vasile Pavăl a spus că va pune accent pe proiectele de dezvoltare și modul cum se derulează finanțările pe diferite investiții.

“Să vedem care sunt temele din zona administrativă. Vom prezenta problemele pe care le avem, modul de finanțare al diferitelor proiecte, chestiuni legate de descentralizare. De asemenea, vom aborda și situația proiectelor guvernamentale din care facem parte, modul cum acestea pot fi accelerate”, a spus Vasile Pavăl.

Din municipiul Vaslui, premierul se va deplasa în municipiul Bârlad, unde va vizita Spitalul “Elena Beldiman”. De asemenea, la Bârlad, vor fi semnate documentele necesare pentru reabilitarea și modernizarea a două licee, Colegiul Național “Gheorghe Roșca Codreanu” și Liceul “Mihai Eminescu”.

După Bârlad, delegația oficială se va deplasa în orașul Murgeni, unde vor avea loc discuții cu autoritățile locale.

Următoarea oprire va avea loc în comuna Hoceni, pentru a fi vizitate investițiile realizate de autoritățile locale și spre a fi discutate problemele comunității.

Sursa: tvtotal.ro
adaugat pe 21/05/2019 00:35
DETALII
Cum să devii poliţist de frontieră
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră este pus la dispoziţie un număr de 239 locuri, astfel:

I. ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”:

- Facultatea de Poliţie de Frontieră, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea: Ordine şi siguranţă publică, curs de zi – 70 de locuri (din care 2 locuri pentru etnicii romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi);
- Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea: Ordine şi siguranţă publică, curs frecvenţă redusă – 50 de locuri din care 7 locuri sunt pentru Poliţia de Frontieră(agenţi, subofiţeri, maiştri militari MAI);
- Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: DREPT – 115 locuri cu frecvenţă, din care 12 locuri sunt pentru Poliţia de Frontieră şi 100 locuri cu taxă (personal MAI)
.

II. ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” ORADEA:

 sesiunea de admitere ianuarie 2020 - 150 locuri (din care 3 locuri pentru etnicii romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru locurile repartizate Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele instituţii:

Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă

- Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”, Constanţa – 10 locuri;
- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”(Sibiu) - 17 locuri;
- Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I” – 6 locuri;
- Academia Tehnică Militară, Bucureşti - 36 locuri;
- Institutul Medico-Militar - 16 locuri
.

Învăţământ postliceal (maiştri militari) – cu frecvenţă

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I”, Piteşti - 46 locuri;
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Buzău - 21 locuri;
- Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”, Constanţa – 62 locuri.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională şi domiciliul/ reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate. Candidaţii care optează pentru locurile Poliţiei de Frontieră şi nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat sunt recrutaţi de către structurile de resurse umane din unităţile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, unde aceştia locuiesc, potrivit cărţii de identitate.


Condiţiile legale şi specifice de recrutare a candidaţilor, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, sunt următoarele:
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea evaluării medicale;
- să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2019;
- să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
- să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepţia candidaţilor la specialitatea pompieri. Verificarea îndeplinirii criteriilor menţionate se realizează cu ocazia examinării medicale;
- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00 (nouă), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
- să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ ;
- candidaţii înscrişi pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, vor efectua examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală, în vederea obţinerii avizului apt îmbarcare, fiind o probă cu caracter eliminatoriu suplimentară, contracost.
Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile rezervate M.A.I. candidaţii trebuie să îndeplinească, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.
Cererile de înscriere, precum şi dosarele de recrutare se depun personal de către candidaţi,
astfel:
-datele limită de depunere a cererilor de înscriere sunt:
- până la data de 24.05.2019, pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi pentru instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru M.A.I.;
- până la data de 15.11.2019, pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, şi pentru şcolile postliceale ale M.A.I., sesiunea de admitere ianuarie 2020
;
- datele limită de depunere a dosarelor de recrutare sunt:
- până la data de 21.06.2019 pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi pentru instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru M.A.I.;
- până la data de 13.12.2019 pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, şi pentru şcolile postliceale ale M.A.I., pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020
.
Tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere, precum şi alte informaţii utile pot fi obţinute de pe site-urile instituţiilor de învăţământ.

PROGRAM DEPUNERE CERERI / DOSARE

Pentru judeţul Vaslui
la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui (municipiul Huşi, str. Dobrina, nr. 18, jud. Vaslui, nr. de telefon 0235/480302, 0235/480306, 0235/481317, luni – vineri, în intervalele orare 08:30 – 11:00 şi 12:00 – 15:30), precum și pe site-ul instituției: AICI


Sursa: Purtător de cuvânt al I.T.P.F. Iaşi Comisar de poliţie LAZĂR DENIS MIHAELAadaugat pe 16/05/2019 06:35
DETALII
165 de ani de la nașterea lui Anghel Saligny. Inginerul român a reușit să construiască cel mai lung pod metalic din Europa…
Saligny s-a născut la 19 aprilie 1854, Şerbăneşti, judeţul Galaţi, fiu al unui pedagog francez din Alsacia, stabilit în România.A fost crescut şi educat în Focşani, în mahalaua „Săpunaru”, iar la şcoala nu era nici pe departe un elev meritos. Viitorul inginer contructor, deşi nu mulţi ar crede, avea note mici la şcoală, ba chiar şi absenţa.

Arhivele Naţionale Vrancea spun adevărul: a rămas corigent la limba latină, a avut 62 de absenţe, nota 6,5 la purtare, iar media anuală a fost de 6.

Cu toate acestea, evoluţia ulterioară a lui Anghel Saligny a fost una remarcabilă şi surprinzătoare chiar şi pentru colegii săi. Într-o mărturisire lăsată de profesorul Suchianu, fost coleg cu Saligny, acesta povesteşte că mulţi ani după terminarea studiilor auzise despre un inginer Saligny, care realiza construcţii importante în ţară, dar credea că este vorba de un inginer străin. Abia după inaugurarea podului de la Cernavodă, peste Dunăre, a descoperit că Saligny era fostul său coleg de şcoală.

Dincolo de aceste rezultate, meritele sale inginereşti sunt excepţionale!

A studiat în Germania, contribuind la realizarea unei căi ferate, dar întreaga activitate şi-a dedicat-o ţării. Specializat în lucrări de anvergură, cum ar fi căi ferate, poduri şi silozuri, inginerul Anghel Saligny şi-a legat numele indestructibil – la propriu şi la figurat – de Constanţa.

El a unit Dobrogea de restul ţării-mamă înainte de anii 1900, prin construcţia Podului de la Cernavodă, care acum îi poartă numele. Cum negocierile cu Gustave Eiffel eşuaseră, Statul român i-a încredinţat lui Anghel Saligny măreţul proiect. Lucrările au durat cinci ani (1890-1895), după proiectul lui Saligny. Inaugurarea a avut loc la 14/26 septembrie 1895, într-o festivitate grandioasă la care a participat Regele Carol I.

Este legendară metoda prin care specialiştii, în frunte cu inginerul Anghel Saligny, au garantat rezistenţa podului. „După ce s-a bătut ultimul nit, un nit de argint, s-a zidit documentul inaugurării şi s-a celebrat serviciul religios. Un prim convoi de încercare, format din 15 locomotive grele, a trecut peste pod cu o viteză de 60 de kilometri pe oră. A urmat un al doilea tren rezervat oaspeţilor, cu o viteză de 80 de kilometri pe oră. În acest timp, Anghel Saligny a stat alături de şefii echipelor de muncitori care lucraseră la execuţia podului, într-o şalupă sub pod, pentru a garanta rezistenţa podului“, scriu cronicarii vremii.

Podul peste Dunăre are o deschidere centrală de 190 metri şi patru deschideri de 140 metri, alături de un viaduct cu 15 deschideri de 60 metri. Se află la 30 metri peste nivelul apelor mari ale Dunării. Podul peste Braţul Borcea cuprinde 3 deschideri de câte 140 metri şi un viaduct cu 11 deschideri de 50 metri.

Geniul lui Anghel Saligny s-a manifestat şi în Portul Constanţa, o altă capodoperă monumentală lăsată moştenire generaţiilor de români. Lucrările de construcţie au început în septembrie 1896 după proiectul inginerului I.B. Cantacuzino şi au fost continuate cu modificările propuse de inginerii Gheorghe Duca şi Anghel Saligny. În 1899, conducerea lucrărilor portuare a fost preluată de Saligny. Până în 1909, când a fost inaugurat oficial Portul Constanţa, s-au efectuat lucrări de dragaj, au fost ridicate digul de larg, cel de intrare, cel de sud şi cheurile, au fost construite sase bazine, rezervoarele de petrol şi silozurile. Toate sunt în picioare şi astăzi.

Pionier al ingineriei naţionale şi mondiale, Anghel Saligny s-a stins din viaţă în iunie 1925, la Bucureşti.Sursa: News24
adaugat pe 13/05/2019 06:40
CONTINUARE
ANM: Ploi torenţiale, vijelii şi grindină în toată ţara
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rea, cu ploi torenţiale, vijelii, grindină şi temperaturi scăzute, valabilă în cea mai mare parte a ţării, începând de duminică după amiaza până miercuri dimineaţa.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 5 mai, ora 15:00 – 8 mai, ora 9:00, în cea mai mare parte a ţării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse cu caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, vijelii şi căderi de grindină.

Cantităţile de apă vor depăşi, în perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15 – 25 l/mp şi izolat 40 – 60 l/mp.
Astfel de fenomene vor fi mai frecvente şi mai intense în după-amiaza zilei de duminică, 5 mai, şi în noaptea de duminică spre luni (5-6 mai) în majoritatea regiunilor, iar în cursul zilelor de luni şi marţi (6 şi 7 mai) îndeosebi în sudul, estul şi centrul ţării.

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, luni, 6 mai, în vestul şi nordul ţării, iar marţi, 7 mai şi în celelalte regiuni.

La munte, începând din noaptea de luni spre marţi, 6-7 mai, precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.800 de metri va ninge şi vântul va avea intensificări, cu rafale de 60 – 70 km/h, spulberând zăpada.

Sursa: radioiasi.ro
adaugat pe 06/05/2019 06:35
DETALII
O elevă de 12 ani din România a fost acceptată în grupul celor mai deștepti oameni din lume
Pe ea nu o promovează nimeni!

O eleva de 12 ani ani, Timeea Petrescu, originara din Craiova, care traieste in prezent alaturi de parinti la Londra, a fost acceptata de curand in organizatia Mensa, a oamenilor cu un coeficient de inteligenta foarte ridicat
.

Timeea Petrescu este originara din Craiova. De la varsta de 4 ani, cand a inceput si scoala, fata traieste cu parintii in Regatul Unit al Marii Britanii. Timeea a fost testata la scoala, la Matehmatics & Sciences College Heathland, unde este in clasa a VII-a, iar parintii au primit rezultatul testarii in luna martie: 162 de puncte la testul IQ.

“A fost uimitor si neasteptat faptul ca are un scor IQ atat de mare. 140 puncte IQ este considerat a fi unul al unui geniu. Ea a obtinut 162 puncte la testul IQ. La testul respectiv au participat in prima etapa 40 de copii de clasa a VII-a si 50 de elevi la clasa a XII-a. Au trecut mai departe 7 copii, printre care si ea care a reusit sa treaca testul cel mai dificil si a fost acceptata in cadrul organizatiei Mensa”, a declarat Florentina Petrescu, mama elevei. Timeea a dat semne ca poate sa acumuleze repede un volum mare de cunostinte inca de cand era mica. Ea a inceput scoala la patru ani, stiind doar cateva cuvinte in limba engleza, invatate de la mama ei. “Aici sistemul de invatamant este altfel. La 3 ani fac gradinita si la 4 ani merg la scoala. Stia atunci doar cateva cuvinte in limba engleza, dar dupa 6 luni a vorbit fluent”, a povestit mama fetei.

Timeea are rezultate foarte bune la scoala si isi face temele foarte repede. Practic, in 30 de minute are totul pregatit pentru a doua zi. “Are calificativul excelent la toate disciplinele, iar matematica este punctul ei forte. Nu ne ocupam de teme. Ea sta la scoala in intervalul orar 9.00-15.00 si vine cu temele si lectiile invatate. Pot sa va pun ca nu ii ia foarte mult sa se pregateasca pentru ziua urmatoare.

Intr-o jumatate de ora rezolva cu temele scrise. Nici nu au foarte mult. De exemplu, la matematica au o problema sau doua de rezolvat pentru ziua urmatoare. Calitatile ei au fost observate si de profesorii de la scoala care au si recomandat-o pentru testarea IQ-ului de cei de la Mensa”, a mai povestit Florentina Petrescu. Adolescenta este mereu in cautare de informatii, citeste mult si invata limbi straine.

“Acasa ii place sa citeasca foarte mult. Citeste si noaptea. Este pasionata de tot felul de informatii despre Coreea de Sud si Japonia. Ca sa afle cat mai multe, a inceput sa invate singura japoneza si coreeana. Deja citeste si scrie in aceste limbi. Ca sa invete a folosit tot felul de aplicatii de pe internet”, a explicat Florentina Petrescu. Ce fac parintii sai la Londra? Timeea locuieste la Londra impreuna cu parintii, care promoveaza produsele traditionale romanesti, ajunse, datorita lor, sa fie si pe placul englezilor.

“Am plecat din Romania in urma cu zece ani pentru un trai mai bun. Am deschis in centrul orasului Londra un restaurant romanesc. Zece la suta dintre clientii nostri sunt straini care intra sa incerce produsele romanesti. Avem si englezi carora le place mancarea romaneasca. Ne trec pragul pentru a manca sarmale, ciorba de burta sau tochitura.
Avem si un magazin tot cu produse romanesti”
, a mai spus Florentina Petrescu. Parintii fetei spun ca pe viitor Timeea vrea sa studieze la Oxford pentru a deveni psiholog sau avocat, iar drumul ei spre aceasta universitate de top pare a fi asigurat prin faptul ca a fost acceptata in Mensa, organizatia celor mai destepti oameni din lume.

Sursa: sevedetot.ro
adaugat pe 10/04/2019 00:35
DETALII
“Tinere Speranțe” – Festival Concurs Internațional de Interpretare și Creație
Asociația Culturală, "ARLECHIN" Botoșani și Gradinița "ȘOTRON", vă invită să participati la ediția XXVI a Festivalului de Interpretare și Creație "Tinere Speranțe", 2019. În România, etapa regională și etapa națională a festivalului sunt realizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Direcția Judeteana de Sport și Tineret, Palatul Copiilor Botoșani, Teatrul "Mihai Eminescu", Federatia Romană de Dans Clasic si Contemporan, Federatia "Edu Cult" și Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani, după cum urmează: Etapa regională a festivalului se desfășoară în data de 17 mai 2019 în sala de spectacole a Cinematografului Unirea Botoșani....
adaugat pe 18/03/2019 00:35
DETALII
Teatrul National din Iasi, al doilea cel mai frumos din lume, potrivit topului BBC
Istoricul cladirii vechi de peste 100 de ani...
adaugat pe 05/02/2019 00:05
DETALII
Regina Maria, regina idealului naţional (III)
ADDENDA
APRECIERI la adresa Reginei Maria
...
adaugat pe 28/01/2019 00:35
CONTINUARE
Regina Maria, regina idealului naţional (II)
REGINA MARIA...
adaugat pe 25/01/2019 00:35
CONTINUARE
Regina Maria, regina idealului naţional (I)
Ca o piesă de teatru, aşa e şi viaţa: nu interesează
cât de mult a ţinut, ci cât de frumos s-a desfăşurat
. (SENECA)
...
adaugat pe 23/01/2019 00:35
CONTINUARE
 postari mai vechi >>
 Categorii de stiri
Administratie
Politica
Economie
Locuri de munca
Justitie
Cultura
Sanatate
Educatie
Divertisment
Sport
Evenimente
Social
Meleaguri vasluiene
National
International
 Publicitate
 Categorii de videoclip-uri
Administratie
Politica
Educatie
Cultura
Divertisment
Sport
Evenimente
Social
Meleaguri vasluiene
National
 Urmariti-ne si pe Facebook!