Caută     
    ŞTIRI       CANAL TV       ANUNŢURI       HARTA       CONTACT
 Stiri - Educatie
Profesorul IONEL ARMEANU-ȘTEFĂNICĂ, omul mereu în pas cu comanda socială privind educația copiilor
Pe 07-01-2020 profesorul IONEL ARMEANU-ȘTEFĂNICĂ si-a luat ramas bun de la toti cei cu care a colaborat in calitate de director executiv al DGASPC Vaslui in ultimii 18 ani si doua luni.
S-a născut în comuna Gârceni, județul Vaslui, pe data de 08.01.1955. După absolvirea școlii elementare în comuna natală, vine la Vaslui, unde urmează cursurile Liceului ”Mihail Kogălniceanu”. Având ca obiect preferat chimia, a continuat studiile superioare în această direcție, la Facultatea de Tehnologie Chimică de la Institutul Politehnic din Iași.
A inceput activitatea, ca profesor suplinitor pe 01-09-1976 la scoala din satul Racova comuna Garceni. Din anul 1981 ocupă o catedră de chimie la Liceul Industrial de Chimie nr. 4 Vaslui (astăzi Liceul Teoretic ”Emil Racoviță). Era un vis împlinit. Devenise profesor - cea mai mare dorință a sa de până atunci. Era preocupat de prezența chimiei în viața de zi cu zi și de importanța pe care aceasta o avea în economia românească. Pasiunea mai veche pentru chimie îl determina să fie sever în ceea ce privește pregătirea sa de specialitate și psiho-pedagogică, considerând-o esențială pentru calitatea demersului didactic și atragerea elevilor spre această disciplină. Reușea să îmbine armonios partea teoretică cu cea practică și să facă vizibilă frumusețea actului didactic și a obiectului numit chimie, ca atare. A devenit repede unul dintre profesorii preferați ai elevilor și unul dintre cadrele de bază ale liceului. Activ în Comisiile profesorale și Cercurile pedagogice, intră în elita profesorilor de chimie ai orașului, evidențiindu-se printr-o activitate didactică prețioasă și un profil moral de invidiat. Este repede promovat în diferite munci de conducerea unor instituții educative de la nivel județean și național cu specific pioneresc. Își rezolvă cu simț de răspundere sarcinile primite, dar gândul lui era mereu la activitatea didactică. Simțea că se depărtează de chimie, de elevii lui cei dragi, de cercurile de profesori care lucrau efectiv în și pentru școală.
În anul școlar 1995-1996, a fost numit inspector școlar general adjunct, ca în câteva luni să devină inspector școlar general la același Inspectorat Școlar al Județului Vaslui. A rămas în această funcție până în 2001.
În toată această perioadă a participat (prin coordonare și muncă efectivă), alături de întregul personal didactic din județ, la înfăptuirea noii reforme în învățământ. Și-a propus, în această calitate, obiective greu de realizat. Timpul a arătat că obiectivele acestea au avut darul de a îmbunătăți rezultatele obținute de elevi la examenele de capacitate și bacalaureat, de a consolida învățământul preșcolar și primar, respectiv de a crește vizibil calitatea procesului instructiv-educativ. Tot în această perioadă au fost construite sau reabilitate 227 de unități de învățământ.
Având carte de vizită impresionantă, Consiliul Județean Vaslui l-a numit, în anul 2001, într-o funcție de mare răspundere: director general al Direcției pentru Protecția Copilului Vaslui, devenită ulterior Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Și nu a greșit. Profesorul Ionel Armeanu Ștefănică a înțeles și de această dată că e nevoie de el, de munca lui. Că numai un om care iubește cu adevărat copiii și vârstnicii poate să-i ajute, poate lupta pentru o viața mai bună pentru ei. Și a reușit!
Să amintim, în treacăt, că în sfera sarcinilor permanente intră: asigurarea unor servicii de calitate superioară, implicarea în modificarea legislației, corelarea sectoarelor educației și sănătății, profesionalizarea permanentă a angajaților, dezvoltarea unor relații de parteneriat autentic cu asistenții sociali din primăriile și spitalele județului.
Sub conducerea profesorului Ionel Armeanu Ștefănică, a fost demarat un amplu proces de restructurare a serviciilor oferite de către DGASPC Vaslui. Astfel, sistemul rezidențial de tip clasic, caracterizat prin centre de plasament de peste 100 de copii, a fost transformat prin înființarea de centre și servicii alternative de tip familial, dezvoltându-se în special rețeaua de asistenți maternali profesioniști. Contribuția sa majoră în derularea acestui proces amplu de restructurare a constat în susținerea permanentă și asumarea responsabilității pentru proiectele implementate. Au fost implementate peste 25 de proiecte în dezvoltarea serviciilor sociale prin atragerea fondurilor guvernamentale sau cele de tip GRANT, puse la dispoziție de către Uniunea Europeană.
Un aspect foarte important a fost atragerea și susținerea sectorului privat care activează în domeniul social. La nivelul județului nostru au fost implementate proiecte de anvergură cu organizații neguvernamentale care activează la nivel național și internațional.
Sub directa sa coordonare, au fost inițiate, în premieră în România, un centru de îngrijire și asistență pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament, un centru de orientare și supraveghere a copilului delicvent, două centre de tip respiro pentru copii și unul pentru adulți, și s-a implementat un Grup de Intervenție Rapidă pentru copii - victime ale violenței în familie.
A înțeles, cu ani în urmă, tendința din ce în ce mai mare de integrare a copiilor cu deficiențe de învățare în unitățile școlare de masă. A fost și este pentru o școală în permanentă schimbare și adaptare la nevoile copiilor, pentru o comunitate interculturală primitoare și deschisă, o școală care să-i valorizeze în mod egal pe toți elevii, profesorii și părinții. Integrarea socială nu poate fi separată de integrarea școlară. Nu este doar post-școlară, ci se construiește treptat pe măsura devenirii copilului prin educație, ca adult, ”ființă socială”.
Recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale este un proces complex, care se poate desfășura fie într-un cadru izolat, fie prin integrarea lor în școli de masă unde să fie îndrumați de un cadru didactic obișnuit și de un profesor de sprijin.
Toți copiii trebuie să aibă șanse egale, crede profesorul Ionel Armeanu Ștefănică. Societatea nu este împărțită în lumea celor cu nevoi speciale și în lumea celor fără nevoi speciale. Nici învățământul nu poate fi împărțit astfel. Pentru evitarea acestei fragmentări în cadrul învățământului, este necesară educația integrată. Toți copiii au dreptul să fie educați împreună, oricare ar fi dizabilitatea sau dificultatea de învățare. Educația integrată este un drept pentru respectarea căruia este nevoie de o educație bună și de bunul simț social.
Profesorul chimist Ionel Armeanu Ștefănică știe că între teorie și practică trebuie să existe o coerență. În mod practic, domnia sa a reușit să transfere (în anul 1997) elevii de la Școala Specială Bogești în învățământul de masă, în școlile existente în localitatea lor de domiciliu. Apoi a reușit ca elevii și profesorii de la Casa de Copii Școlari nr. 2 Bârlad să fie integrați în învățământul de masă, iar locația respectivă închisă. La Huși, fenomenul s-a desfășurat în sens invers. Copiii din învățământul de masă au fost orientați spre Școala Specială Profesională din localitate.
Este de apreciat și activitatea teoretică a domnului director Ionel Armeanu Ștefănică, concretizată într-o serie de articole. Astfel, în colaborare cu doamna Cleopatra Ravaru a publicat: ”Asistența socială în Vaslui. DGASPC și mega-provocările României contemporane”, ”FICE România în an aniversar”, ”Pledoarie pentru o educație incluzivă reală a copiilor cu dizabilități”, ”Urme imprimate în piatră”, ”Centrele rezidențiale - un plus sau un minus pentru copil?”, ”Violența ca fenomen paradoxal în învățământul preșcolar”. Din cuprinsul acestor lucrări, se desprinde faptul că profesorul Ionel Armeanu Ștefănică are preocupări constante și deosebite în fenomenologia socială în general și, în particular, în cea a protecției persoanelor dizabile și a educației și formării copiilor pentru integrarea acestora în societate. Precizăm că activitatea publicistică este mult mai bogată și cuprinde aproape zece lucrări.
Generos și deschis cu cei din jurul său, posesor al unui bogat simț al umorului, sever când e vorba de aprecierea propriei munci, Ionel Armeanu Ștefănică rămâne un admirabil manager și un colaborator apropiat al corpului profesoral, al tuturor oamenilor din instituția în care își desfășoară activitatea. El este omul aflat mereu în pas cu comanda socială privind educația și îngrijirea copiilor.
L-am considerat întotdeauna un admirator al lui Joyce Maynard, din care citez fraza care îl definește cel mai bine: ”Copiii nu sunt singurii care cresc. Și părinții cresc. Tot așa cum noi ne privim copiii, să vedem ce fac cu viețile lor, tot așa ne privesc și ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot spune copiilor mei să ajungă până la stele. Tot ce pot face este ca eu să mă întind spre ele”.
Profesorul, directorul și omul Ionel Armeanu Ștefănică a oferit permanent un astfel de exemplu personal și a pretins același lucru și colegilor săi.
Noului pensionar, Ionel Armeanu Stefanica, îi dorim ani multi, frumosi si plini de sanatate!

Profesor DUMITRU V. APOSTOLACHE
În calitate de profesor, inspector școlar ori publicist, Dumitru V. Apostolache s-a străduit (și continuă) să demonstreze că matematica este cea mai frumoasă și mai folositoare dintre științe, și că a fi educator este o profesie apostolică.
Este omul căruia îi place deopotrivă munca și voia bună slujind prin ambele școala.
S-a străduit să nu dezamăgească încrederea ce i-a fost acordată. Laudele primate le consideră ca simple cuvinte de încurajare, ele fiind pentru ceea ce a fost și mai ales pentru ceea ce se dorește să fie în viitor.
Ca director, ori inspector a îndemnat colegii să fie morali, demni, să fie buni administratori, arătându-le, cu fiecare prilej adecvat, multă înțelegere și blândețe, căutând să se apropie de spusele episcopului Iacov (Ioan) Antonovici: “Nu pot să fac rană!”.
După pensionare, condeiul său n-a fost lăsat să se odihnească. Continuă să scoată în evidență munca celor din jurul său. Publicistica lui este făcută cinstit și modest, discret și cuminte, cu toată cumsecădenia, devenind nu numai folositoare, dar și simpatică, solară
.

adaugat pe 17/02/2020 00:55
CONTINUARE
85 de ani a împlinit maestrul Nicolae Bălan, invitat de Mihai Florin Pohoață la 'Bună dimineața'
85 de ani a împlinit maestrul Nicolae Bălan, fiu al comunei Ivăneşti din judeţul Vaslui.

Muzica de fanfară este extrem de prețuită pe melegurile vasluiene.

În anul 1972 a luat fiinţă la Ivănești, din iniţiativa învăţătorilor Luca Th. Ioan și Naciu Alexandru un cor mixt pentru început, apoi corul bărbătesc-ţărănesc sub îndrumarea prof. Nicolae Bălan, secondat de prof. Ioan Frigură.

Nicolae Bălan
este un reputat dirijor și folclorist și care recent, pe 8 februarie a împlinit 85 de ani. A studiat la Școala militară de muzică, apoi la Conservatorul din Iași. La recomandarea prof Vasile Spătărelu a mers la Conservatorul din București unde a terminat secția Compoziție.

A fost apoi dirijor la Bârlad unde a înființat orchestra ”Trandafir de la Moldova”, ca secție a Teatrului ”Victor Ion Popa” din Bârlad. A dezvoltat mișcarea artistică de masă la Vaslui, cu susținerea fanfarelor din județul Vaslui. Viața cultural artistică a judeţului Vaslui a fost marcată de activitatea maestrului Nicolae Bălan.

Fanfara de la Valea-Mare, condusă în ultimii ani de către prof. Nicolae Bălan, a reuşit să fie recunoscută în ţară şi peste hotare.
Corul bărbătesc din Ivănești a câștigat Locul I la Festivalul Naţional “Cântarea României” dar de răsunet și de referință rămâne triumful fanfarei Valea Mare la Festivalul de la Dijon din Franța, succese care se datorează și susținerii maestrului Nicolae Bălan.

Maestrul Nicolae Bălan a păstorit și a susținut toate fanfarele renumite din județul Vaslui și este invitatul Radio Iasi, astăzi, luni, 10 februarie 2020, în intervalul orar 9:10-9:25, din Matinalul ”Bună dimineața” – garanția trezirii zilnice fără griji, pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursa: radioiasi.ro (FOTO: Facebook)
adaugat pe 10/02/2020 06:35
CONTINUARE
Calendarul anului şcolar viitor a fost publicat în Monitorul Oficial
Anul şcolar viitor va începe pe 1 septembrie 2020 şi se va încheia pe 31 august 2021, elevii fiind aşteptaţi la cursuri pe 14 septembrie 2020, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial.

Anul şcolar se structurează pe două semestre, cu 34 de săptămâni: semestrul I – 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie – 29 ianuarie 2021), semestrul al II-lea – 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021).

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a decis fracţionarea vacanţei de primăvară având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale.

Vacanţele elevilor sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021), cea intersemestrială (30 ianuarie – 7 februarie 2021), vacanţa de primăvară, Paştele Catolic (2 – 11 aprilie), Paştele Ortodox (30 aprilie – 9 mai), vacanţa de vară (18 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului şcolar 2021-2022).

Elevii din învăţământul primar şi preşcolar vor beneficia de vacanţă în perioada 24 octombrie, după finalizarea cursurilor, până luni, 2 noiembrie.

Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal – filiera teologică, cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul naţional ‘Şcoala Altfel” se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

Sursa: radioiasi.ro
adaugat pe 07/02/2020 07:35
CONTINUARE
Prânz la școală pentru copiii din patru școli și licee vasluiene
Este vorba despre Scoala Gimnaziala nr. 1 „Teodor Juncu” Bacesti, comuna Bacesti, pentru care vor fi alocate fonduri totale de 764.000 lei, Scoala Gimnaziala nr. 1 Cepesti, comuna Bogdanita (303.000 lei), Liceul Tehnologic „Ghenuta Coman” Murgeni (816.000 lei) si Colegiul Economic „Anghel Rugina” Vaslui (1.271.000 lei)...
adaugat pe 21/01/2020 05:35
CONTINUARE
Viitorii directori si inspectori scolari, chemati la concurs!
Profesorii care vor sa ajunga director de scoala sau inspector scolar pot face primul pas in acea directie...
adaugat pe 17/01/2020 06:35
CONTINUARE
Arthur, roboțelul „codrenist” de la Bârlad s-a remarcat...
Evoluție remarcabilă a membrilor clubului de robotică „Inorog” de la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad. Echipa restrânsă care a participat pe 11 ianuarie la meciurile amicale din cadrul Concursului „BRD First Tech Challenge România”, organizat de Asociația „Nație pentru Educație”, a obținut un onorant loc 5...
adaugat pe 16/01/2020 05:35
CONTINUARE
O nouă descoperire astronomică la Observatorul Astronomic al Muzeului 'Vasile Pârvan' Bârlad
Comunicat de presă În urma unor observaţii astronomice cu caracter ştiinţific realizate cu ajutorul telescopului principal, la Observatorul Astronomic al Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad, a fost descoperită în premieră pentru instituţia noastră prima stea variabilă ce va purta numele Barlad V1~. Steaua variabilă Bar...
adaugat pe 09/01/2020 00:45
CONTINUARE
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică structura anului școlar 2020 - 2021
Ministerul Educației propune ca anul școlar 2020/2021 să înceapă pe 14 septembrie 2020, cu vacanța intersemestrială în ianuarie-februarie 2021; al doilea semestru ar urma să fie egal cu primul, iar anul școlar să fie mai scurt cu o săptămână, adică 34 de săptămâni față de 35 în prezent...
adaugat pe 08/01/2020 05:35
CONTINUARE
Beneficiile cititului (17 dovezi ştiinţifice fascinante)
Cititul este o abilitate foarte importantă care trebuie deprinsă şi dezvoltată încă din copilărie, iar mai jos voi expune 17 motive, bazate pe studii ştiinţifice, făcute de universităţi serioase, care arată de ce este important cititul...
adaugat pe 20/12/2019 00:35
CONTINUARE
Elevii de exceptie ai Vasluiului, premiati pentru rezultatele obtinute la olimpiadele si concursurile scolare nationale
Elevii din școlile vasluiene care au obținut premiile I, II si III, dar și mențiuni și premii speciale la fazele naționale ale olimpiadelor și concursurile școlare naționale, împreuna cu profesorii îndrumatori și părinții, au fost evidentiați în cadru festiv...
adaugat pe 09/12/2019 07:35
CONTINUARE
 postari mai vechi >>
 Categorii de stiri
Administratie
Politica
Economie
Locuri de munca
Justitie
Cultura
Sanatate
Educatie
Divertisment
Sport
Evenimente
Social
Meleaguri vasluiene
National
International
 Publicitate
 Categorii de videoclip-uri
Administratie
Politica
Educatie
Cultura
Divertisment
Sport
Evenimente
Social
Meleaguri vasluiene
National
 Urmariti-ne si pe Facebook!
 
Afișați
anunțul/reclama
dvs. aici!