Caută     
    ŞTIRI       CANAL TV       ANUNŢURI       HARTA       CONTACT
 Stiri - Meleaguri vasluiene
Conferința 'Incursiune în Universul Religios Preistoric'
Comunicat de presă

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad are deosebita bucurie de a organiza o nouă conferință cu tematică arheologică în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei, Suceava.

Fenomenul predominant al lumii contemporane, ca şi al celei de până la noi, îl constituie prezenţa religiei. Nu există şi nici n-au existat grupuri umane, mai mari sau mai mici, indiferent de forma de organizare, la care să nu întâlnim fie anumite credinţe religioase, fie opţiunea pentru una din marile religii ale lumii.

Cuvântul religie înseamnă un ansamblu de credinţe, sentimente, reguli morale şi rituri provenite din conştiinţa indivizilor sau a colectivităţilor că se află în legătură cu o fiinţă supremă sau cu mai multe fiinţe superioare de care depind.

Invitatatul special este drd. Constantin Aparaschivei de la Muzeul Național al Bucovinei, Suceava.

Conferința va avea loc sâmbătă, 16 noiembrie 2019, ora 10 00 , la sediul central al muzeului din str. Vasile Pârvan, nr. 1.
WebSiteSursa: Organizator muzeograf Mircea Oancă, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

adaugat pe 14/11/2019 06:50
CONTINUARE
Expoziția de artă plastică 'DONAȚII / DONATORI'
Comunicat de presă

Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, alături de Consiliul JudețeanVaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Clubul Rotary Vaslui și Filiala Iași a U.A.P. din România vă invită la vernisajul Expoziției de artă plastică „DONAȚII / DONATORI” - care va avea loc duminică, 17 noiembrie 2019, ora 11:00, în Sala „Arta” a muzeului vasluian.

Expoziția cuprinde 26 de lucrări de pictură, grafică și sculptură, semnate de Felix Aftene, Alexandru Burlacu, Dragoș Burlacu, Gabriel și Cezarina Caloian, Simion Cristea, Marinela și Claudiu Ciobanu, Gabriela, Sabin și Sabina Drînceanu, Valentina Druțu, Daniela Grapă, Gheorghe Lungu, Marius Crăiță Mândra, Cosmin Moldovan, Manuell Mănăstireanu, Mihai Pamfil, Sorin Purcaru, Mihai Savin, Lucian Smău, Adrian Sandu, Constantin Tofan, Florin Ungureanu și Cristian Ungureanu.

Toate lucrările vor fi donate Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui de către Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași și de către Rotary Club Vaslui, District 2241.

Prezintă criticul de artă dr. Maria Bilașevschi și Felix Aftene, președintele filialei Iași a U.A.P. din România.
Vernisajul se va încheia cu un moment muzical, susținut de Cvartetul Mezzo din Iași.

Expoziția poate fi vizitată la Sala „Arta” a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, în perioada 9 - 29 noiembrie 2019.Sursa: Dr. Laurentiu Chiriac, Muzeul Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui

adaugat pe 13/11/2019 06:50
CONTINUARE
'Comuna Laza –Tradiții și actualitate' - de Alexandru Guzu
„Veșnicia s-a născut la sat” ( Lucian Blaga)

În anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor şi primarilor gospodari ), intelectualii din Laza nu se dezmint în ceea ce privește istoria locală și recent a apărut Comuna Laza –Tradiții și actualitate, de profesorul Al. Guzu, Editura PIM, Iași, 2019 ( a treia carte despre localitate, la aceeași tipografie din Iași). Noua lucrare continuă cele două volume intitulate Contribuții la istoria locală, apărute în 2015 și 2018, scrise de preotul Andrei Crețu și profesorul Vasile Ilie, la care se adaugă și volumul Școala Laza la 150 de ani de existență, având autori pe profesorii Vasile Ilie și Mirela Ilie. Noua carte dedicată culturii localității, se deschide cu o prefață a cunoscutului etnograf, profesorul Dan Ravaru, care consideră că demersul autorului este un laudațio cu profunde vibrații sufletești pentru locuitorii comunei. Autorul cunoaște foarte bine fenomenul cultural din localitate, fiind unul dintre fermenții spirituali al acestuia și primul gospodar al localității în două legislaturi, după 1990, cu împliniri notabile pentru comunitate.
Cronica celor peste 75 de ani cuprinde străluciţi educatori, care au sădit în inimile copiilor dragostea de muncă, cultură, adevăr şi frumos. Pe băncile şcolilor din localitate s-au format remarcabile personalităţi ale culturii, vieţii social-politice ale judeţului Vaslui, cetăţeni de bază ai comunităţii locale. Bogatele tradiţii ale şcolii, se încadrează armonios în istoria comunei şi ne aflăm la confluenţa trecutului - care a dat valori durabile - cu timpul actual, căruia îi aparţinem.
Dacă în volumele anterioare erau incursiuni în istoricul moșiei Laza, proprietate a mănăstirii Florești, a reformelor agrare din 1864 și 1921, acum Alexandru Guzu prezintă viața cultural-artistică, sportivă și oamenii comunei. Întâlnim inedite crochiuri și aprecieri asupra oamenilor simpli: tractoriști, grădinari, agricultori, fierari, șoferi, a celor care au muncit pentru binele localității, inclusiv la IAS Laza, amintiți cu dragoste de autor. Este relevată, astfel, istoria „mică” ce stă la baza istoriei „mari”. Locuitorii sunt prezentați prin epitete măgulitoare. Nu sunt uitați nici intelectualii satului, care au contribuit la propășirea comunității.
În comună s-a înființat la începutul secolului trecut o Fermă Model și o renumită școală agricolă care a pregătit meseriași pentru lucrarea pământului renumiți în întreaga țară. După 1948 a devenit GOSTAT, apoi IAS, fiind pe primele locuri din județ și nu numai, în acest domeniu. Este evocat succint un reprezentant de la Ferma Model, agronomul de renume mondial, Constantin Sandu Aldea (1) ca un exemplu de urmat pentru săteni, care sublinia faptul ”că mai mult decât orice comandant de oști, valorează pentru mine acel om care va face să crească două spice acolo unde creștea unul singur”. Se continuă cu inginerii de mai târziu, Mircea Costescu, Viorel Leonard și mulți alții Nu sunt uitați nici reprezentanții satelor componente, precum Râșnița, care a dat trei colonei și patru plutonieri adjutanți, cum remarcă autorul (2) .
Cartea are 132 pagini și cuprinde cinci capitole. În primul capitol intitulat Cultură și sport în comuna Laza se insistă pe Brigada satirică din comună cu premii importante la Festivalurile de umor din Vaslui și din țară. Grupul satiric Laza înainte de 1989, a fost apreciat de mari actori ca: Tamara Buciuceanu Botez, Horia Șerbănescu, Dina Cocea, dovedind că umorul de calitate s-a născut cu aplomb sub regimul dictatorial. Interpreții permanenți ai Grupului au fost: Gheorghe Vasiliu, Vasile Ilie, Iulia Vasiliu, Aurora Guzu, Lucica Maftei, Gheorghe Flocea, Nuța Ilie și Dumitru Asavei, cu un umor de 24 de carate, cum subliniază sufletul acestuia, profesorul Al. Guzu. Dar, activitatea culturală a comunei nu s-a redus numai la grupul satiric, ea fiind complexă, având o trupă de teatru, formații de dansuri populare, expoziții de artă tradițională și acțiuni dedicate obiceiurilor de iarnă. Se acorda în acea vreme o atenție deosebită Stației de radioficare din comună care prezenta aspecte interesante din activitatea comunității prin emisiunea O oră pe calea undelor, unde erau evidențiate și acțiunile artistice organizate la Căminul Cultural (3) . De altfel, mulți ani comuna Laza a fost capitala culturală a localităților de pe Valea Racovei. În plan sportiv sunt relevate rezultatele remarcabile ale echipei de fotbal Recolta, antrenată şi de prof. Guzu Alexandru
Al doilea capitol, Comuna Laza în memoria locuitorilor este cel mai consistent, cuprinzând fapte și amintiri cu oamenii din localitate, cele ale mătușii Zoița Solomon la 101 ani de viață, fiind de speranță în mai bine și încredere în Dumnezeu. Acesta este completat cu Datinile și obiceiurile comunei, pline de parfumul epocii. Nu sunt uitate nici personalitățile importante care au vizitat Laza, precum episcopii Teofil Herineanu, Ioachim Mareș și recent, PS Ignatie, la care se adaugă renumitul actor Radu Beligan.
Lucrarea se încheie cu o Bibliografie selectivă, urmată de o Postfață cu un mesaj optimist pentru lăzeni. Câteva gânduri aparțin și primarului actual al comunei, profesorul de matematică, Vasile Popovici, care a susținut demersul autorului, cartea apărând în condiții grafice deosebite cu sprijinul financiar al Primăriei și al Consiliului Local. Sunt numeroase fotografii color, inedite, cu imagini sugestive din activitățile comunei. Autorul conchide că Timpul nu trece, noi trecem prin timp și este un îndemn spre neuitare a oamenilor gospodari care au contribuit la afirmarea comunității și un exemplu de urmat pentru tinerii de azi.
Aşadar, evoluţia vieții culturale și a tradițiilor din comuna Laza reprezintă o pagină însemnată din istoria satului românesc. A fost o existenţă cu suişuri şi coborâşuri, cu etape de înflorire şi momente dificile, pentru dascălii săi și generaţii de copii. S-a realizat o educaţie complexă, urmărindu-se, pe lângă îndeplinirea obiectivelor generale ale procesului de învăţământ, formarea personalităţii bine conturate a tânărului dornic de perfecţionare, de specializare şi integrare socială, promovându-se un adevărat spirit lăzean.
Omagierea culturii din Laza găsește comuna hotărâtă să reziste timpului, să perpetueze tradiţia şi valorile, mai departe în secolul XXI. De fapt, semnul acestei valori este ilustrat de obţinerea multor premii la diferite concursuri școlare şi activităţi culturale.
Această carte oferă un prilej de reflecţie, o posibilitate de cunoaştere a drumului parcurs cu luminile şi umbrele sale, de desprindere a unor învăţăminte.
Cartea cinsteşte înaintaşii – oameni gospodari, profesori, elevi, personalul din agricultură și administrativ – momentul festiv reprezentând şi o angajare plină de responsabilitate pentru viitor.
Aşadar, să ne bucurăm de fiecare dată când apare o carte pe această temă, întrucât ea este interesantă, incitantă, oportună, inedită şi onestă în mediul istoriografic local şi nu numai.
Cunoaştem strădania autorului pentru apariţia cărţii şi o recomandăm călduros cititorilor! .

Prof. Nicolae Ionescu

Inspector şcolar de specialitate la I.S.J. Vaslui, un dascăl cu reale calităţi didactice, cu vocaţie pentru învăţământ care prin activitatea sa şi-a pus amprenta asupra învăţământului istoric vasluian.
Realizările profesionale, promovarea gradelor didactice, înclinaţiile remarcabile spre cercetare, i-au adus consacrarea şi o bine meritată notorietate recomandându-l să îndeplinească funcţia de inspector de specialitate la I.S.J. Vaslui în perioada 1991 - 2005, septembrie - octombrie 2009 şi 1 septembrie 2012 şi în prezent.
Concomitent cu activitatea de inspector şcolar s-a impus şi ca profesor relizând lecţii de bună calitate care i-a determinat pe elevi să îndrăgească acest obiect care stă la baza culturii generale şi mai ales a culturii politice. Este o prezenţa activă în viaţa culturală a urbei, organizând multe activităţi în special de comemorare a unor evenimente istorice, publicând articole şi cărţi de istorie, participând la multe activităţi de formare continuă..

1. Al.Guzu, Comuna Laza, județul Vaslui, Tradiíi și actualitate, Edtura PIM, Iaşi, p.84.
2. Ibidem, p.88.
3. Ibidem, p.30.
adaugat pe 11/11/2019 06:25
CONTINUARE
Tranzitul planetei Mercur peste discul Soarelui din 11 noiembrie 2019
Comunicat de presă

În data de 11 noiembrie 2019, va avea loc un fenomen astronomic foarte rar şi deosebit. Este vorba de trecerea prin dreptul Soarelui a planetei Mercur, fenomen ce va putea fi observat şi din ţara noastră. Planeta va fi vizibilă ca un punct negru mic, în dreptul Soarelui.
În România tranzitul începe destul de târziu, ora 14.35, iar Soarele va fi din ce în ce mai aproape de orizont, apunând când încă maximul fenomenului nu a avut loc. Soarele va apune la Bârlad, în jurul orei 16.30.
Cu prilejul acestui fenomen astronomic Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad, va fi deschis spre vizitare.
La ora 13:00 va avea loc o prezentare publică, unde o să vorbim despre tranzitului lui
Mercur, iar după ora 14:00, o să privim împreună fenomenul prin instrumentele din dotare.
Ultimul tranzit a lui Mercur vizibil din România a avut loc pe 9 mai 2016. Următorul tranzit a lui Mercur va avea loc pe 13 noiembrie 2032. În fiecare secol sunt în jur de 13 tranzituri ale lui Mercur, dar nu toate sunt vizibile din ţara noastră.
În trecut astronomii utilizau tranziturile lui Mercur şi Venus pentru a obţine informaţii despre dimensiunile din Sistemul Solar: mărimea Soarelui, distanţa până la Venus şi distanţa medie Pământ-Soare, care mai poartă numele şi de unitate astronomică (U.A.).
Activitatea se va desfăşura la sediul muzeului din str. Republicii nr. 235 (unde este şi locaţia observatorului astronomic). Vă aşteptăm cu drag!
Preţul este 3 lei de persoană. Observaţiile astronomice se vor desfăşura numai dacă cerul va fi senin!

Atenţie! Nu încercaţi să observaţi Soarele printr-un instrument fără filtru solar, sau chiar cu ochiul liber. Dacă priviţi Soarele cu ochii neprotejaţi chiar şi pentru câteva secunde, puteţi să suferiţi leziuni grave la nivelul retinei care se pot transforma în pierderea temporară sau chiar definitivă a vederii!

WebSite
FacebookSursa: Dumitru Ciprian Vîntdevară, Muzeograf Planetariu/Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, Coordonatorul Astroclubului „Perseus” Bârlad

adaugat pe 08/11/2019 00:50
CONTINUARE
Personalitati vasluiene din domeniul matematicii
Ne propunem sa va prezentam matematicieni care s-au nascut, au studiat, au creat, ori au trecut la cele vesnice in actualul judet Vaslui.

Emanoil-Ernest Gh. Gaiu

Emanoil-Ernest Gh. Gaiu s-a nascut la Barlad, la 16 februarie 1908. Incepe, in anul 1915, cursurile Scolii primare de aplicatie de pe langa Scoala Normala din Barlad. L-a avut, aici, ca invatator pe N. Cornisescu, caruia "ii va purta...
adaugat pe 01/11/2019 07:20
CONTINUARE
Ziua Armatei României. Manifestări în principalele garnizoane din ţară şi în bazele din străinătateZiua Armatei României, marcată pe 25 octombrie, va fi sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în bazele militare din teatrele de operaţii unde sunt dislocaţi militarii români.

(Sursa: antena3.ro)

adaugat pe 25/10/2019 07:50
CONTINUARE
Simpozionul Științific “Dimitrie Cantemir – Omul și Opera Sa”
Muzeul Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, alături de Consiliul Judeţean Vaslui, organizează Simpozionul științific „DIMITRIE CANTEMIR – OMUL ȘI OPERA SA”. Lucrările Simpozionului se vor desfășura luni, 28 octombrie 2019, ora 1300, în Sala ,,Arta” a Muzeului Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui.
Acest eveniment științific are ca scop principal aducerea în prim-plan a renumitului cărturar Dimitrie Cantemir – domn al Țării Moldovei (martie - aprilie 1693 și 1710 - 1711). Acesta s-a remarcat ca fiind un mare scriitor, om de ştiinţă, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, compozitor, enciclopedist, umanist şi chiar prefigurator al iluminismului.
Prin intermediul acestui simpozion dorim să expunem publicului larg personalitatea și opera cărturarului moldovean. În acest sens, cei interesați vor afla mai multe informații despre acest mare spirit enciclopedic din alocuțiunile susținute de: prof. univ. dr. Nicolae Crețu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași – Dimitrie Cantemir - scriitor, din perspectiva cititorului, conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași – Dimitrie Cantemir - un prinț al literelor, cercet. șt. Costică Asăvoaie, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – O personalitate a culturii: Dimitrie Cantemir și col. (r.) Viorel Ciobanu, Asociația Europeană „Dimitrie Cantemir” București – Aprecierile unor personalități despre Dimitrie Cantemir.

Organizatori:
- prof. dr. Ramona Maria Mocanu, directorul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
- dr. Laurențiu Chiriac, muzeograf la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.Sursa: Dr. Laurentiu Chiriac, Muzeul Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui

adaugat pe 24/10/2019 00:50
CONTINUARE
Săptămâna Mondială a Spatiului Cosmic
Expoziţie de binocluri, machete (jucării), cărţi, manuale şi planşe şcolare dedicate spaţiului cosmic (6 octombrie 2019 - ora 12.00)

Serviciul de Astronomie din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad va organiza duminică, 6 octombrie 2019 ora 12.00, vernisajul expoziţiei de binocluri, machete (jucării), cărţi, manuale şi planşe şcolare dedicate spaţiului cosmic. Activitatea se va desfăşura cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic.

Majoritatea binoclurilor din expoziţie sunt din anii 1910 - 1960, dar şi instrumente optice folosite de către astronomii amatori în prezent. De asemenea vor fi expuse reviste, planşe, manuale şcolare şi jucării din colecţia anilor 1960 - 1970, inspirate de activitatea spaţială.

Prezintă colecţionar ing. Cristian DUMITRU.
Parteneri: Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti, Astro Nauticus Mangalia, Astroclubul Perseus Bârlad, Colegiul Naţional "Gh. Roşca Codreanu" Bârlad, Şcoala Gimnazială "Episcop Iacov Antonovici" Bârlad.

Expoziţia va fi deschisă spre vizitare în perioada 6 octombrie - 31 decembrie 2019, la sediul muzeului, din str. Republicii nr. 235.

Despre Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic (World Space Week) Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a declarat în anul 1999 că Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic va avea loc în fiecare an în perioada 4-10 octombrie, aceste date marcând două evenimente: 4 octombrie 1957 — lansarea primului satelit artificial, Sputnik 1, deschizând astfel calea spre explorarea spaţiului şi, 10 octombrie 1967 — Semnarea Tratatului privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării paşnice a spaţiului cosmic, inclusiv a Lunii şi a celorlalte corpuri cereşti.
WebSite
FacebookSursa: Dumitru Ciprian Vîntdevară, Muzeograf Planetariu/Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

adaugat pe 04/10/2019 00:50
CONTINUARE
Expoziția Interactivă “Jocurile Științei”
Comunicat de presă

Caravana „Jocurile Științei” a ajuns și la Vaslui. Împreună cu Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Asociația „Explorer Science Centre” Buzău organizează Expoziția interactivă „Jocurile Științei”, în perioada 2 - 30 octombrie 2019, la Sala Multimedia a muzeului vasluian (etaj I). Elevii de toate vârstele și nu numai ei se vor putea bucura de o experiență interactivă unică, în cadrul căreia au ocazia de a învăța prin distracție lucruri noi, jucându-se cu ochelari 3D Oculus Rift, microscoape digitale performante, roboți, ozoboți și cu multe alte lucruri inedite. Ei vor putea face scanare, proiectare și imprimare 3D.

Experiența educativă este bazată pe tururile ghidate, sub forma unui antrenament pentru suflet și pentru creier. Un tur durează 80 de minute și poate fi susținut cu un număr de maxim 35 de copii pe fiecare tur, în acest mod fiecare copil va putea înțelege și interacționa cu exponatele și cu o lume de vis.
Costul unui bilet de intrare pentru fiecare persoană este de 13 lei, iar pentru grupurile mai mari de 10 persoane programările se fac la numărul de telefon 0746202225. Programul de vizitare este între orele 9:00 - 16:30.
Manifestarea este organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și cu Rotary Club Vaslui, având și sprijinul Primăriei Vaslui.Sursa: Dr. Laurentiu Chiriac, Muzeul Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui

adaugat pe 02/10/2019 05:50
CONTINUARE
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Acta Moldaviae Meridionalis”
Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui vă invită joi, 26 septembrie 2019, ora 10, în Sala „Ștefan cel Mare” a Consiliului Județean Vaslui, la deschiderea celei de a XLII-a ediții a Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice „Acta Moldaviae Meridionalis”. Ediţia din acest an va fi dedicată Centenarului Conferinței de pace de la Paris, Tratatelor de pace de la Paris și Campaniei Armatei Române în Ungaria, precum și împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989.
Deschiderea oficială a lucrărilor va fi făcută de către prof. dr. Ramona Maria Mocanu, directorul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui. Vor urma scurte alocuţiuni din partea oficialităților locale, susținute de prof. Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, ec. Ciprian Trifan şi prof. Vasile Mariciuc, vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Vaslui, jr. Eduard Andrei Popica, prefectul judeţului Vaslui, ec. Mircea Gologan, subprefectul județului Vaslui și ing. Vasile Pavăl, primarul municipiul Vaslui. Comunicările în plen vor fi susținute de către prof. univ. dr. Cătălin Turliuc de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, care va prezenta tema Conferința de Pace de la Paris, apoi cercetătorul știinţific dr. Sorin Cristescu de la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară București - care va prezenta lucrarea Campania Armatei Române din 1919 - între prețuire şi „uitare”, urmat de cercetător dr. Florian Banu de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității București - care va susține lucrarea „Mustul care fierbe”: societatea românească în anul 1989. Activitatea va continua cu lansarea Anuarului Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, „Acta Moldaviae Meridionalis”, vol. I - II, nr. XXXIX (2018), prezentat de prof. dr. Ramona Maria Mocanu, managerul muzeului vasluian.
La eveniment şi-au anunţat participarea peste 120 de specialişti: istorici, cercetători, cadre didactice, manageri și profesionişti din muzeele din străinătate (Spania, Iran și Republica Moldova), precum şi din ţară: Alba Iulia, Bacău, Bârlad, Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Goleşti, Horezu, Huşi, Iaşi, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu Sărat, Roman, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgovişte, Tecuci, Timişoara, Turda, Vaslui, Zalău etc.
Lucrările Sesiunii se vor desfășura pe următoarele secțiuni: Istorie Veche şi Arheologie (Centrul de Formare al Bibliotecii Județene Vaslui), Artă și Civilizaţie Medievală (Sala TinArt a Bibliotecii Județene Vaslui), Numismatică (Sala de ședințe a Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui), Istorie Modernă și Contemporană (Sala Multimedia a muzeului), Etnografie - Artă Populară (Sala de Etnografie a Expoziției de bază a muzeului) și Conservare - Restaurare (Sala Personalități a Expoziției de bază a muzeului). La acestea, se adaugă secțiunea de dezbatere Management muzeal - la care vor fi prezenţi manageri ai muzeelor din ţară.
La ora 12, în Sala „Arta” a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, va fi vernisată Expoziția „Diplomația română şi Marea Unire. Tratatele Conferinței de pace de la Paris (1919 - 1920)”. Vor prezenta: prof. dr. Ramona Maria Mocanu, directorul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și dr. Alin Spânu, Facultatea de istorie, Universitatea București. Apoi, va avea loc o paradă a costumelor de epocă - în cadrul proiectului „Figuri emblematice vasluiene ale istoriei României”, implementat de Asociaţia “Museum Vasluiensis” Vaslui, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Vaslui.
În fine, comunicările pe secțiuni se vor desfășura joi, 26 septembrie 2019, orele15:00 - 19:30 și vineri, 27 septembrie 2019, orele 9 - 12.Sursa: Dr. Laurentiu Chiriac, Muzeul Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui

adaugat pe 25/09/2019 00:50
CONTINUARE
 postari mai vechi >>
 Categorii de stiri
Administratie
Politica
Economie
Locuri de munca
Justitie
Cultura
Sanatate
Educatie
Divertisment
Sport
Evenimente
Social
Meleaguri vasluiene
National
International
 Publicitate
 Categorii de videoclip-uri
Administratie
Politica
Educatie
Cultura
Divertisment
Sport
Evenimente
Social
Meleaguri vasluiene
National
 Urmariti-ne si pe Facebook!