Caută     
    ŞTIRI       CANAL TV       HARTA       CONTACT
 Semne grafice de recunoștință – Portrete de expresie. Volumul III
Categoria: [Cultura]
alte stiri din aceasta categorie
Argument

Realizarea acestui al III-lea volum de portrete grafice de expresie cu același titlu, „Semne grafice de recunoștință”, ca si cele prezentate publicului cititor în anii 2014 și 2015, nu a fost urmarea vreunei intenții de la început. Odată cu încheierea și tipărirea volumului al II-lea, am considerat că am îndeplinit obiectivul de baza, anume, de a prezenta grafic personalități și oameni de rând cu care am relaționat pe parcursul anilor de viață. În introducerea din volumul al II-lea îmi manifestam regretul că-i imposibil să-i cuprind pe toți din diferite motive, dar mai cu seamă din cauză că relațiile interumane, fie și numai cele cu conotație pozitivă, sunt de ordinul miilor. Presupunând prin absurd că aș mai realiza câteva volume cu câte o sută de portrete, cu siguranță ar mai rămâne „în afară” cine știe câte personalități de seamă, actuale sau trecute în lumea umbrelor, iar lipsa cuprinderii lor integrale ar fi un serios neajuns supus criticii.
Impulsul pentru reluarea lucrului vizând editarea acestui al III-lea volum care conține cam o sută de personaje și peste o sută de portrete l-a constituit o întâmplare petrecuta în Sala TinArt a Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui în ziua de 5 februarie 2016, când tocmai se consuma lansarea oficială a volumului al II-lea Semne grafice de recunoștință cu albumul de sculptură Memoria timpului – Gheorghe Alupoaei de dr. Laurențiu Chiriac. După prezentarea celor două cărți de către dr. Laurențiu Chiriac, profesorul și criticul literar Teodor Pracsiu și dr. Valeriu Lupu, întreaga acțiune fiind monitorizată cu binecunoscuta măiestrie de profesorul Gelu Voicu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene Vaslui, au luat cuvântul și reprezentanți ai publicului. Domnul prof. dr. D.V. Marin a făcut observația că domnia sa nu se găsește în volum, ceea ce era perfect adevărat, după cum tot perfect adevărat era și faptul domnul prof. dr. nu citise încă introducerea din volum în care autorul explica modul de selecție și reprezentare a personajelor și alte criterii de strictă specialitate în grafică, precum și obiectivul de a surprinde și reda expresivități care să trădeze stări interioare ale personajelor pe care autorul să le poată percepe. Acest aspect subiectiv al selecției ține de construcția psihică a autorului și, deci, nu poate fi obiectivat cu alte susțineri.
Observația domnului prof. dr. a fost o primă scânteie declanșatoare în angajarea autorului de a mai edita un volum din care va fi eliminat neajunsul semnalat.

ALBUM: Semne grafice de recunoștință. Volumul III

În aceeași întâlnire cu publicul am fost surprins și mai ales onorat de prezența în sală a doamnei senator Gabiela Crețu. Exprimându-și plăcerea de a fi prezentată la evenimentul lansării, în cuvântul său, doamna senator a arătat în mod voalat și cu delicatețe că i-ar fi făcut plăcere să-și descopere trăsăturile în viziunea autorului cărții.
La multe manifestări culturale din Vaslui și Bârlad prezența doamnei senator este, de multă vreme, o obișnuință, iar calitățile sale oratorice captează cu ușurință atenția publicului.
Am considerat că, pe lângă argumentele expuse, reluarea muncii pentru un al III-lea volum mi-ar da prilejul să mai cuprind câteva personalități cu implicare în viața mea, dar pe care, din diferite motive, inclusiv din cauza uitării, nu le-am cuprins, așa cum e cazul necuprinderii domnului profesor Nicolae Balan, personalitate de primă mărime în privința cultivării muzicii tradiționale și de calitate la nivel local, național și internațional.
Portretele cuprinse în acest volum, sunt în majoritatea lor, cu tendința de a fi chiar studii aprofundate de desen artistic. M-am lăsat cucerit de tendința de a surprinde fracțiunea de viață lăuntrică a subiecților, figurile lor fiind învăluite de medii variate de lumină sau de umbră, uneori invadate de lumina brutală a soarelui arzător, nefiltrată și nedifuzată egal, ca într-o locuință, alteori surprinse în contre-jour în așa fel încât umbra intensă de pe figura umană să modeleze volumul folosindu-se o scară bogată de tonuri închise, obținute prin hașur suprapus, intens, cu reveniri și accente care să particularizeze personajul.
Exersându-mi mâna și ochii în redarea unei realități materiale într-un mediu dat, folosindu-mă de mijloace restrânse de lucru precum creionul negru și hârtia de calitate, am trăit încă odată, la maximă intensitate, plăcerea neînfrânată din anii tinereții petrecuți în școala de arte, ca elev și ca student, când această tehnică a graficii și studiului în creion mi-a provocat deosebite satisfacții în plan artistic-plastic.
Conținutul grafic al volumului prezintă o majoritate de subiecți care nu se regăsesc și in volumele anterioare. Cititorul va constata cu ușurință că această majoritate este la vârsta de peste 65 de ani. Consider firească această selecție pentru că cei reprezentați fac parte din generația mea și din cele mai mari sau mai mici, nu prea îndepărtate de vârsta mea. Acești oameni prezentați sunt cu siguranță cei cu care am relaționat și alături de care mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții și activității.
Am realizat și o grupare specială a unor personalități cuprinse și în volumele anterioare. Este un semn al plusului de recunoștință pe care mi-l manifest pentru cei care mi-au înrâurit existența și aspirațiile în mod repetat, chiar cu îndârjire din partea unora, pentru a mă impulsiona să nu abdic în fața imprevizibilelor piedici, fie de ordin material și mai cu seamă moral, fie în fața celor de sănătate sau a celor multe, tot mai multe motive care duc la scăderea curajului de a înfrunta greutățile și de a finaliza acțiunile începute.
În partea finală a volumului este cuprinsă și o parte dintre membrii familiei și rudelor apropiate fără de care existența mea ca om preocupat și de creația artistică pe lângă cele cotidiene ar fi fost pusă la îndoială. Însăși existența și rolul lor în viața mea este izvorul de „apă vie” pentru mine.
Fac mărturisirea că în plăsmuirea tuturor portretelor am picurat stropi din sufletul meu, identificându-mă pentru câte o clipă cu specificul și trăirea de moment ale fiecăruia dintre subiecți. Această abordare afectivă a meșteșugului grafic n-ar fi putut avea loc decât în prezența iubirii de oameni și de înțelegere a tot ceea ce sunt ei în stare să edifice în sensul binelui, frumosului, adevărului și dreptății. Tocmai de aceea am dorit să elimin creaturile cu „mască”, vânzătorii de suflete și jigodiile humanoide care ne intoxică existența. Dacă în textele din cele trei volume se vor mai întâlni și formulări aluzive la creaturi de această factură, ele au doar menirea de a evidenția prin contrast latura pozitivă a unuia sau altuia dintre subiecții prezentați.
Succintele date biografice și unele elemente privind viața și activitatea personajelor prezentate au doar menirea de a le identifica peste timp și de a mai pune pavăză uitării. În dreptul majorității personajelor prezentate grafic am consemnat și unele date legate de modul cum am relaționat cu ele. Multe din aceste date au menirea de a pune în lumină momente de viață și de activitate în domeniul creației plastice, ca repere de importanță din scurgerea implacabilă a timpului care mi-a marcat viața.
Câteva personaje care demult au părăsit lumea noastră au fost prezentate ca studii în creion după capete și busturi sculptate pe care le-am realizat cu mulți ani în urmă sau mai recent. Este cazul lui Mircea Istrati, fratele geamăn al colegului meu de facultate, Aurel Istrati și cazul medicului psihiatru ucrainian, Luchieanciuc Leonid, cetățean român. În volumul I se mai aflaă și studiul de desen după bustul tatălui meu, Vasile Alupoaei, bust realizat pe vremea când eram student în anul II la arte.
Bucurându-mă de interes din partea notabilităților municipale pentru ceea ce am realizat și continui să creez, Primăria Vaslui s-a îngrijit de organizarea, panotarea și găzduirea în foaierul instituției a unei expoziții personale de grafică cu un număr de 100 de portrete cu prilejul „Zilelor culturale ale Vasluiului” din 13-15 august 2016, expoziția purtând același nume ca și cărțile: Semne grafice de recunoștință.
Pe parcursul celor trei ani de când mă ocup de aceste volume de grafică, am colaborat cu subiecții aleși, le-am solicitat date privind viața și activitatea lor, performanțe, pasiuni și realizări inedite. De asemenea, am consultat dicționare recente și mai vechi despre personalitățile de notorietate județeană și națională. M-am bucurat de frumoase colaborări cu majoritatea persoanelor solicitate și țin să le mulțumesc pentru cooperare și promptitudine.
Sunt recunoscător și mulțumesc familiei Valentina și Valeriu Lupu pentru sprijinul concret de a procura date biografice și informații despre unele personalități pe care deja le portretizasem și pe care, din diferite motive, nu mai aveam posibilitatea să le contactez.
De asemenea, multumesc doamnei Valentina pentru că m-a suplinit permanent în relația cu Editura PIM, iar împreună cu soțul, a asigurat căratul cărților.
Mulțumesc mult conducerii Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui și doamnei Liliana Moga, important pilon al activității din această instituție, precum și celorlalte persoane care m-au sprijinit, introducând pe calculator textele care însopțesc portretele grafice ale mele, nu doar acum, ci chiar din 2013, când am început această lucrare. Menționez aici și numele regretatei Cristina Budu, a cărei ființă a fost mult prea devreme secerată de o boală incurabilă.
Am constatat totuși, pe parcursul celor trei ani, o scădere a interesului din partea unei mici părți dintre cei care au intrat în vizorul preocupărilor mele. Cred că motivul principal al scăderii interesului lor pentru ceea ce fac este noianul de griji, de zbucium și luptă zilnică pentru existența nesigură de azi pe mâine, pentru creșterea continuă a nemulțumirilor privind condițiile de viață, de asigurare a traiului, de asigurare a viitorului copiilor și nepoților lor. Tineretul de certă calitate își caută condiții pe măsura meritelor lor pe plaiuri străine...
La noi, creșterea nivelului de trai este precum înățimea la care zboară avionul: cu cât crește, cu atât se vede mai mic…

Semne grafice de recunoștință. Volumul I
Semne grafice de recunoștință. Volumul II


Prof. Gheorghe Alupoaei
adaugat pe 26/08/2019 00:20
 Distribuie aceasta pagina
Cultura
Vasluianca Viorica Șerban, 'Despre Prietenie'
adaugat pe 12/05/2020 00:45
Cultura
'VIRUSUL - CARANTINA', de Viorica Șerban (II)
adaugat pe 06/05/2020 01:03
Cultura
60.000 de euro pentru un tablou al bârlădeanului Nicolae Tonitza
adaugat pe 02/04/2020 03:47
Cultura
Minutul de poezie cu Alina Tanasă
adaugat pe 07/03/2020 00:35
Cultura
Debutul editorial al jurnalistului vasluian Romeo Crețu
adaugat pe 06/03/2020 16:47
Cultura
'Fatalitate', de Viorica Șerban (XVII)
adaugat pe 04/03/2020 16:40
Cultura
„Colectiv - ne privește pe toți”... la Vaslui și Bârlad
adaugat pe 02/03/2020 00:47
Cultura
Minutul de poezie cu Daniela Oatu
adaugat pe 29/02/2020 00:47
Cultura
'Fatalitate', de Viorica Șerban (XVI)
adaugat pe 27/02/2020 06:40
 Categorii de stiri
Administratie
Politica
Economie
Locuri de munca
Justitie
Cultura
Sanatate
Educatie
Divertisment
Sport
Evenimente
Social
Meleaguri vasluiene
National
International
 Publicitate
 Categorii de videoclip-uri
Administratie
Politica
Educatie
Cultura
Divertisment
Sport
Evenimente
Social
Meleaguri vasluiene
National
 Urmariti-ne si pe Facebook!
 
Afișați
anunțul/reclama
dvs. aici!